Strona główna         Dodaj do ulubionych         Ustaw jako startową         Linki         Polityka prywatności        
  Menu


 

  MaturaHARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
MAJ 2017 R.
STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
• w części ustnej:
- język polski
- język obcy nowożytny, wybrany spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego
• w części pisemnej:
- język polski
- język obcy nowożytny - ten sam co w części ustnej
- matematyka

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.
• w części ustnej z:
- języka obcego nowożytnego
• w części pisemnej z:
- biologii
- chemii
- filozofii
- fizyki i astronomii
- geografii
- historii
- historii muzyki
- historii sztuki
- informatyki
- języka łacińskiego i kultury antycznej
- języka mniejszości etnicznej
- języka mniejszości narodowej
- języka obcego nowożytnego
- języka polskiego
- języka regionalnego - języka kaszubskiego
- matematyki
- wiedzy o społeczeństwie
- wiedzy o tańcu

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja 2017 r.:  język polski (prezentacja -formuła do 2014 r.),
                                       języki mniejszości narodowych (prezentacja),
                                       języki obce nowożytne,
                                       język łemkowski, język kaszubski

od 8 do 20 maja 2017 r.:  język polski (wypowiedź -formuła od 2015 r.),
   
(oprócz 14 maja)            języki mniejszości narodowych(wypowiedź)

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.


Część pisemna egzaminu maturalnego w 2017 roku:

4 MAJ  (czwartek)

Godzina 9:00 - język polski (poziom podstawowy – pp)
Godzina 14:00 - język polski (poziom rozszerzony -pr)


5 MAJ  (piątek)

Godzina 9:00 - matematyka – pp
Godzina 14:00 - wiedza o tańcu -pp, wiedza o tańcu -pr


6 MAJ (piątek)

Godzina 9:00 -  matematyka – pp
Godzina 14:00 - wiedza o tańcu -pp, wiedza o tańcu - pr


 8 MAJ (poniedziałek)

Godzina 9:00 - język angielski – pp
Godzina 14:00 - język angielski - pr; język angielski - dj*


 9 MAJ (wtorek)

Godzina 9:00 - matematyka – pr 
Godzina 14:00 - język łaciński i kultura antyczna -pp; język łaciński i kultura antyczna -pr


10 MAJ  (środa)

Godzina 9:00 - wiedza o społeczeństwie – pp; wiedza o społeczeństwie – pr
Godzina 14:00 - informatyka – pp; informatyka – pr


11 MAJ (czwartek)

Godzina 9:00 - język niemiecki - pp
Godzina 14:00 - język niemiecki  - pr ; język niemiecki- dj;


12 MAJ (piątek)

Godzina 9:00 - biologia - pp ; biologia - pr;
Godzina 14:00 - filozofia -pp ; filozofia - pr;
 

15 MAJ  (poniedziałek)

Godzina 9:00 - historia – pp; historia - pr;
Godzina 14:00 - historia sztuki - pp, historia sztuki -pr;


16 MAJ (wtorek)

Godzina 9:00 - chemia -pp ; chemia -pr
Godzina 14:00 - geografia -pp ; geografia -pr

17 MAJ (środa)

godz. 9.00 - język rosyjski – pp
godz. 14.00 - język rosyjski – pr ; język rosyjski - dj


18 MAJ (czwartek)

Godzina 9:00 - fizyka i astronomia – pp; fizyka i astronomia/fizyka -pr
Godzina 14:00 - historia muzyki – pp ; historia muzyki – pr


 19 MAJ  (piątek)

Godzina 9:00 -  język francuski -pp;  
Godzina 14:00 - język francuski – pr ; język francuski -dj;


22 MAJ  (poniedziałek)

Godzina 9:00 - język hiszpański – pp;
Godzina 14:00 - język hiszpański – pr ; język hiszpański - dj;

23 MAJ (wtorek)

Godzina 9.00 - język włoski - pp;
Godzina 14.00 - język włoski - pr, język włoski - dj;


24 MAJ  (środa)

godz. 9:00 -język mniejszości narodowych – pp;  język kaszubski - pp, język kaszubski - pr, język łemkowski -pp, język łemkowski -pr;
godz 14:00 - język mniejszości narodowych - pr

godz. 9.00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10.35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12.10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13.45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15.20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziaw dwujęzycznych (pr)**
godz. 16.55 - fizyka i astronomia/fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**


** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego: 30 czerwca 2017 r.
Termin przekazania szkołom świadectw , aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:
30 czerwca 2017 r.


English version
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

Spotkanie z policjantem  Spotkanie z policjantem  Spotkanie z policjantem  

Spotkanie z policjantem  Spotkanie z policjantem  Spotkanie z policjantem  

Przejdź do galerii

  Sport
2012-02-01
Międzyszkolny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Szkół Awans
Międzyszkolny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Szkół AWANS

23 stycznia 2012 r. w szkole AWANS w Kielcach odbył się ...

więcej >>


  Zapisy

Imię i nazwisko:
Pole wymagane.

Adres e-mail:
Pole wymagane.Niepoprawny format.

Jaki kierunek i telefon:
Pole wymagane.

Ile to 4+5?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn.27 kwietnia 2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Awans ul. Helenówek 2 i 4 Kielce reprezentowana przez Dyrektora 2. Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się tel.: 604-883-679, mail: iod@awans-szkoly.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby będące zaangażowane w kontakt oraz osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.


  Przegląd Zawodów, zobacz film