Get Adobe Flash player


„Razem do lepszej przyszłości – integracja i edukacja w powiecie pińczowskim”

Nr umowy: UDA-POKL.07.03.00-26-016/11-00

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji 41 uczniów i uczennic z ZSZ z zakresu kluczowych do rozwoju zawodowego zagadnień tj. informatyka, przedsiębiorczość, wskazanie im mechanizmów, wzorców zachowań, które ułatwią im aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie, wskazanie możliwości rozwoju oraz udzielenie wsparcia odnoszącego się do zwiększenia mobilności i aktywności społecznej oraz możliwości integracji.

Zadania w ramach projektu:
- warsztaty z psychologiem
- zajęcia z informatyki
- zajęcia z podstaw przedsiębiorczości
- zajęcia z mechanizmów poruszania się po rynku pracy
- kurs prawo jazdy kat.B.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011-31.12.2011

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie.