Strona główna         Dodaj do ulubionych         Ustaw jako startową         Linki         Polityka prywatności        
  Menu


 

  Projekty zakończone

 
 
„SIĘGNIJ PO AWANS”

realizacja projektu 1.XI.2012 - 31.VIII.2013

www.awans-szkoly.pl/spa/

Projekt przeznaczony był dla uczniów szkoły AWANS w Kielcach. Wszystkie osoby, posiadały wykształcenie gimnazjalne, nie ukończyły 24 roku życia i posiadały status osób uczących się.
W projekcie wzięły udział 427 osoby, w tym 226 K. Wdrożono programy rozwojowe w 5 szkołach uczestniczących w projekcie. Udzielono 900 porad (489 K) i sporządzono 573 IPD (304 K). 382 uczniów (233 K) uczestniczyło w dodatkowych zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, 277 uczniów (206 K), objęto zajęciami zawodowymi.

W ramach zadania uczniowie otrzymali dodatkowo bezpłatne kursy, szkolenia i zajęcia wyrównawcze dla klas maturalnych z matematyki i języka angielskiego. 
W zajęciach wyrównawczych z matematyki w projekcie uczestniczyło w sumie 155 beneficjentów (93 K), w zajęciach z języka angielskiego 108 beneficjentów (68 K).

• kurs prawo jazdy kat. B    (33 beneficjentów)
• kurs wizażu     (36 beneficjentów)
• kurs ICT – wykorzystanie narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (24 beneficjentów)
• kurs obsługi kasy fiskalnej z gospodarką magazynową (24 beneficjentów)
• szkolenie organizacja imprez okolicznościowych, a HACCP wraz z podstawami baristyki (24 beneficjentów)
• szkolenie kelner-barman (24 beneficjentów)
• szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (120 beneficjentów)


 

„Drugi zawód – lepszy start”

realizacja projektu 02.01.2012 - 31.12.2012
 

Projekt przeznaczony był dla uczniów naszych szkół AWANS mieszczących się w Kielcach, Końskich, Skarżysku, Pińczowie i Jędrzejowie. Głównym celem projektu było zwiększenie szans uczniów na uzyskanie kwalifikacji pozwalających znaleźć pracę poprzez analizę potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach zadania uczniowie otrzymali dodatkowe bezpłatne kursy, szkolenia i wyjazdy edukacyjne:

kursy spawacza         (29 beneficjentów)
• kurs opiekunów wycieczek zagranicznych  (15 beneficjentów)
• kurs organizatorów imprez masowych        (16 beneficjentów)
• kurs na prawo jazdy kat. B      (46 beneficjentów)
• kurs obsługi koparko-ładowarki          (25 beneficjentów)
• szkolenia na uprawnienia hydraulika     (10 beneficjentów)
• szkolenia z tworzenia sufitów podwieszanych     (11 beneficjentów) 
• szkolenie wyposażenie sanitarne budynków       (10 beneficjentów)
• szkolenie z obsługi sprzętu diagnostycznego       (15 beneficjentów)
• szkolenie HACCP     (18 beneficjentów)

Grupę docelową miało stanowić 180 uczniów (65K, 115M) zasadniczych szkół zawodowych i techników zawodowych AWANS w wieku 17-22 lat. Jednak odpowiednie działania ze strony zespołu zadaniowego pozwoliły zwiększyć tę grupę aż do 270 osób (114 K, 156 M). Jeden uczestnik mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, co dało, że 69 osób skorzystało z dwóch form wsparcia, a 4 nawet z trzech form.
Wyrażamy nadzieję, że zakończony projekt wzbogacił uczestników w nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które przyczynią się do tego, że staną się oni poszukiwanymi fachowcami i specjalistami w swoich dziedzinach.
Więcej informacji uzyskanie Państwo na stronie projektu: www.awans-szkoly.pl/dzls/
 

„Wspólnie do lepszej przyszłości"

realizacja projektu 01.04.2011 - 30.06.2011

www.awans-szkoly.pl/rdlp/

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".

Projekt pn. "Wspólnie do lepszej przyszłości" zrealizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży, miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów i uczennic z ZSZ i Gimnazjum, pochodzących z powiatu koneckiego, w zakresie kompetencji kluczowych (informatyka, język angielski, przedsiębiorczość) oraz wskazanie im mechanizmów, wzorców, zachowań, które uchronią ich przed wykluczeniem społecznym.

Osiągnięto zakładane rezultaty tj.:
• 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (16 dziewcząt i 14 chłopców) zakończyło udział w projekcie
• 30 osób zdobyło wiedzę z zakresu informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i mechanizmów poruszania się po rynku pracy
• 30 osób zdobyło wiedzę i umiejętności z zakresu mentoringu praktycznego
• podniesiono świadomość uczestników w zakresie korzyści płynących ze zdobytej wiedzy
• zdefiniowano potrzeby edukacyjne młodzieży
• zwiększono mobilność i aktywność społeczną młodzieży. 

  Zapisy

Imię i nazwisko:
Pole wymagane.

Adres e-mail:
Pole wymagane.Niepoprawny format.

Jaki kierunek i telefon:
Pole wymagane.

Ile to 7+7?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn.27 kwietnia 2016 roku (art.13 RODO) informujemy iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kształcenia AWANS z siedzibą w Kielcach, ul. Helenówek 2 i 4, tel.41 345-28-32, jeśli chcesz wiedzieć więcej, o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe kliknij tutajEnglish version
EnglishFrenchGermanItalianPolishRussianSpanish

Brak zdjęć w galerii.

  Sport
Brak wiadomości.

  Przegląd Zawodów, zobacz film